Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

Ochrana osobních údajů

Používání serveru jezdeckepotrebyostrava.cz nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. V případě, že má návštěvník zájem využít také některé speciální služby serveru www.jezdeckepotrebyostrava.cz, bude požádán o provedení jednoduché registrace, součástí které je také několik základních osobních informací, jejichž ochranu a možné využití blíže specifikují následující odstavce. Některé údaje, poskytnuté při využívání serveru www.jezdeckepotrebyostrava.cz mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon). Společnost "Tomáš Škuta | Jezdecké potřeby" se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby osobní údaje uživatelů serveru www.jezdeckepotrebyostrava.cz ochránila.

Použití registračních informací: :

  • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
  • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
  • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti "Tomáš Škuta | Jezdecké potřeby" a nebudou poskytnuty třetím osobám.
  • Server www.jezdeckepotrebyostrava.cz a jeho provozovatel, společnost "Tomáš Škuta | Jezdecké potřeby", si vyhrazují právo použít e-mailové adresy zákazníků k zasílání informací o novinkách a nových službách serveru www.jezdeckepotrebyostrava.cz. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto zpráv ze strany serveru www.jezdeckepotrebyostrava.cz kdykoliv zakázat, a to buď již při prvotní registraci či odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
  • Společnost "Tomáš Škuta | Jezdecké potřeby" učiní vše, co je v jejích silách, aby ochránila data uživatelů serveru před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Rozšíření požadovaných informací:

  • V případě soutěží, kvízů či podobných aktivit může server www.jezdeckepotrebyostrava.cz po účastnících takové akce požadovat i další osobní údaje, které jsou podle platných právních předpisů potřeba pro ověření totožnosti osoby, účastnící se dané akce, nebo podle způsobu organizace potřeba k uvědomění případných vítězů či k distribuci výsledků dle předem zveřejněných podmínek. Tyto rozšířené údaje nebudou poskytovány třetím osobám.
  • Jakékoliv informace, jež uživatel serveru www.jezdeckepotrebyostrava.cz poskytne třetím osobám při koupi zboží, služeb či jiné činnosti, zprostředkované serverem www.jezdeckepotrebyostrava.cz, jsou chráněny dle pravidel tohoto partnera a nevztahuje se na ně toto ujednání.

Podle Zákona má každý uživatel, jenž poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (společnost "Tomáš Škuta | Jezdecké potřeby") o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.

Kvalitní produkty renomovaných výrobců

Servis výrobkůu nás zakoupených

Osobní odběr v naší prodejně

Široký výběr v kamenné prodejně

Moderní eshop od  Webmiumeshop